Good news for banks: EU delays implementation of Basel III


Good news for banks: EU delays implementation of Basel III

EU officials recently confirmed (December 3rd) the rumors that EU will join US in delaying implementation if Basel III, and anounced EU will fail to meet the first implementation deadline, namely January 1st, 2013. Contrary to the US, which gave no hint on the duration of delay, EU officials declared that any delay should be as short as possible, lobbying for a six months delay, but not excluding a one year postponement.

The delay comes after a year of fierce debate on several parts of new regulations, especially in respect of liquidity requirements, leverage ratio and bankers bonuses. Even is a political agreement would be reached on the draft law by the end of the year, the time is too short for the accord to become law, but even so, this waves a significant pressure on banks and markets.

Most global banks, in order to comply with Basel III while maintaining profits and without requesting additional capital from shareholders, initiated and delivered during the last year ample operational efficiency plans, e.g. internal processes optimization, business repositioning, significant layoffs and cost reductions along most business lines.This impacted real economy especially through deleveraging, reduced access to finance to companies and increased financing costs, all of them coming in a bad moment for economic recovery after the international financial crisis.

Started with almost 30 years ago as a set of common sense banking management principles contained in a 13 pages document, the Basel Accord (named after the Swiss city where the regulating committee has its headquarters) underwent reviews and developments which led in 2004 to a Revised Accord (of 347 pages) and evolved into a pack of more than 3000 pages of correlated regulations under permanent review and development. Though the aim of the Accord, namely to create the regulatory framework able to prevent the occurence of a new crisis of the magnitude of the recent one started in 2008, is shared by most players which makes the Basel Committee, differences in economic interests, organization, national specific, standards, laws and regulations, led to different perspectives on how the Basel Accord should look like, a divide which seems as having no end.

Placed between, on one side, the fear that the implementation delay will perpetuate the market conditions which led to the international crisis and will favor the ignition of a similar crisis, and between, on the other hand, the fear that the implementation in line with the initial timetable might suffocate the economy, would delay the economic recovery or would push them in a prolonged recession, the implementation delay of Basel Accord waves for the moment the uncertainties and fear and grants a breath of fresh air to everybody for a period of 6 or 12 months.

In the meantime EU and US officials have the time agree on a new implementation timetable, while the markets and banks should be better prepared to absorb the new regulations.

Post/ article published on December 11th, 2012 in Financiarul.ro in Romanian here.

Veşti bune pentru bănci: UE amână implementarea reglementărilor bancare Basel III

Oficiali ai UE au confirmat recent (3 decembrie) speculaţiile că Uniunea Europeană se va alătura SUA în a amâna începerea implementării reglementărilor bancare Basel III, şi au anunţat că UE nu va respecta primul termen al implementării, 1 ianuarie 2013. Spre deosebire de SUA, care nu au precizat durata amânării aplicării măsurilor, oficialii UE au menţionat că orice amânare trebuie să fie cât mai scurtă posibil, discutând despre un termen de 6 luni, dar fără a exclude o amânare de un an.

Amânarea vine după un an de discuţii aprinse în privinţa majorităţii aspectelor noi aduse de Acordul Basel III, în special în privinţa cerinţelor de lichiditate, a indicatorilor de leverage şi a reglementării bonusurilor bancherilor. Chiar până la finalul anului dacă s-ar ajunge la un acord politic în privinţa draftului de lege, timpul rămas este prea scurt pentru ca amânarea să fie cuprinsă într-o reglementare, însă chiar şi aşa, elimină o presiune semnificativă asupra băncilor şi a pieţelor.

Majoritatea băncilor globale, pentru a respecta cerinţele noilor reglementări Basel III concomitent cu menţinerea nivelului profiturilor şi fără a solicita capital suplimentar din partea acţionarilor, au iniţiat şi derulat în ultimul an planuri ample de eficientizare operaţională, precum optimizarea proceselor interne, repoziţionarea afacerilor, concedieri semnificative şi reduceri de costuri în majoritatea liniilor de afaceri. Acestea au impactat economia reală în special prin reducerea creditării, limitarea accesului la finanţare a companiilor şi costuri de finanţare crescute, toate venind într-un moment cum nu se poate mai dificil al relansării economiilor după criza financiară internaţională.

Pornit în urmă cu aproape 30 de ani ca un set de principii de bun simţ de management bancar (cuprins în 13 pagini) care să asigure un cadru comun pentru activitatea bancară internaţională, Acordul Basel (numit după oraşul elveţian în care îşi are sediul comitetul însărcinat cu elaborarea Acordului) a cunoscut revizuiri şi extinderi care au dus în 2004 la un Acord revizuit (de 347 de pagini) şi au evoluat într-un ansamblu de reglementări aflate în continuă evoluţie, revizuire şi intercorelare care în prezent a depăşit deja 3000 de pagini şi evoluează în continuare. Deşi scopul Acordului, de a crea un cadru de reglementare care să reducă riscul producerii unei crize financiare similare celei izbucnite în 2008, este împărtăşit de principalele forţe financiare ale lumii care compun Comitetul de la Basel, diferenţele de interese şi realitate economică, organizare, reglementări, standarde şi legislaţie, au făcut ca perspectivele privind modalitatea prin care acest obiectiv trebuie atins să difere semnificativ, situaţie care continuă şi în prezent.

Situată între, pe de o parte, temerea că amânarea implementării ar menţine în pieţe condiţiile care au condus la criza financiară internaţională, putând favoriza astfel declanşarea unei noi crize globale, şi între, pe de altă parte, temerea că implementarea conform scadenţarului iniţial ar putea sufoca economia reală, ar amâna revenirea economiilor naţionale sau le-ar împinge într-o recesiune prelungită, amânarea implementării cerinţelor Acordului elimină pentru moment incertitudinile şi temerile şi acordă tuturor o gură de aer pentru încă 6 sau 12 luni.

În acest timp oficialii UE şi SUA ar urma să se pună de acord în privinţa noului scadenţar de implementare, iar băncile şi pieţele să fie pregătite în mai mare măsură pentru asimilarea noilor reglementări.

Post/ articol publicat în data de 11 decembrie 2012 în Financiarul.ro în limba română aici.

Advertisements
This entry was posted in Analize and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s